Soffa 31 / Téma vydání: Symboly


Česká verze

Anglická verze

Symbol, něco konkrétního, co slouží jako konvenční znak pro něco abstraktního. Tak praví Slovník českého jazyka. Symboly nás obklopují takřka na každém kroku a nesou s sebou mnohdy netušené příběhy – pronikněte do nich s námi.

Na významu mnoha symbolů se shodneme všichni, od západu na východ a od severu na jih. Třeba taková státní vlajka. Ta česká oslaví příští rok sté narozeniny, ale cesta k její podobě nebyla procházkou růžovým sadem. Symbolem českého jazyka je složitá hláska Ř. A protože dělá potíže nejen cizincům, ale i rodilým mluvčím, připravili jsme rovnou praktická cvičení. Se symboly je úzce spojen znakový jazyk a stojí za to se alespoň pár základních znaků naučit. Balet může symbolizovat eleganci, ale také neuvěřitelnou dřinu – o obém nám vyprávěl ředitel Baletu Národního divadla Filip Barankiewicz. Druhý rozhovor čísla patří Leoši Válkovi, který šéfuje symbolu moderní nezávislé galerie u nás, Centru současného umění Dox. A co symbolizuje bílá barva v díle Stanislava Kolíbala, modré fasády marockého Šafšawánu, meteorit na hradu Loket, vizuální smog v ulicích, fustanely řeckých evzonů nebo dezert Metro? Listujte a čtěte, symboly jsou všudypřítomné!