Barokní skvost

Barokní skvost

290.00

Originální plakát z vydání Soffa 18, které je věnováno baroku.

Foto: Adéla Havelková pro Soffa

  • velikost a papír: formát A2, kvalitní matný papír 140 gramáže

  • doručujeme po celém světě

  • dovolujeme si vyhradit 1 - 3 pracovní dny na zpracování před odesláním (dodací lhůty se mohou lišit podle místa určení)

Přidat do košíku

České barokní skvosty

Česká krajina je doslova poseta známými i méně popsanými barokními architektonickými a sochařskými památkami – od sakrálních staveb, jako jsou kostely, kláštery a kaple, po čistě světské stavby selského baroka a barokní statky. Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější z nich, které určitě stojí za vidění. Na výlet za nimi se můžete vypravit třeba podle mapy, kterou najdete na konci čísla Soffa 18.

Zámecká kaple Zjevení Páně ve Smiřicích

Barokní kaple Zjevení Páně – skutečný evropský klenot vrcholného baroka – zdobí zámek ve východočeských Smiřicích. Zámecký kostel nechal v letech 1699 –1711 postavit Jan Josef hrabě ze Šternberka jako solitér v rámci zámeckého areálu (kaple je se zámkem propojena chodbou). Za stavitele je považován Kryštof Dientzenhofer, i když autorství není zcela jasné a některé prameny hovoří o Janu Blažeji Santinim. Kaple i její klenba mají složitý konkávně-konvexně zprohýbaný půdorys, který připomíná tvar osmicípé betlémské hvězdy. Motiv hvězdy se opakuje i nad oltářem a odkazuje i na rodový erb Šternberků. Kostel je příkladem vrcholného dynamického baroka s ojedinělým slohově jednotným interiérem. Kus této výjimečné stavby si teď můžete přinést také domů ve formě plakátu na zeď.

Více si o českých barokních skvostech můžete přečíst v Soffa 18, které je věnováno baroku: