SOFFA & SMART PRAHA

Dokážete si představit, jaký by byl váš život bez chytrých technologií? Zvládli byste odložit svůj mobil, tablet, čtečku knih či počítač? Většina z nás si obvyklý denní shon bez chytrých technologických řešení už stěží dokáže představit. Toho dnes využívají nejen výrobci, ale také města, která se snaží svým občanům a turistům co nejvíc zjednodušit a zpříjemnit život, pobyt a pohyb ve svých centrech i periferiích. Soffa vám představí chytrá řešení, která chystá hlavní město Praha. 

smartprague-1.jpg

Datová platforma 

Každé město je ohromným zdrojem dat, ani Praha v tomto ohledu není výjimkou. Jejích sběr, propojování, analýzu a sdílení umožní datová platforma, která bude sloužit jak městu a všem městským firmám, tak občanům. Údaje o dopravě, provozu hromadné dopravy, stavu ovzduší, dostupných parkovacích místech, ale i ze všech dalších oblastí budou z velké části zpřístupněné veřejnosti, například i pro vývoj dalších aplikací. Dodávat je budou různé městské podniky či městské části, využívat by je měly například složky Integrovaného záchranného systému. Na vývoji se podílí i akademický sektor a ke spuštění dojde v průběhu roku 2018. 

smartprague-4.jpg

Virtuální Lítačka 

Každodenní dojíždění hromadnou dopravou či cestování do Prahy z přilehlých měst a obcí ve Středočeském kraji by se mělo významně zjednodušit zavedením virtuálního rozhraní pro dnes již existující kartu Lítačka. Povinnost nosit u sebe přehršel karet, nutnost hledat drobné a kupovat papírové jízdenky a kupony tak konečně odpadne díky mobilní aplikaci nebo sdružení s platební kartou nebo In Kartou Českých drah. Sjednocení platebních možností a různých aplikací pro cestu za prací i zábavou je pro českou metropoli významným krokem vpřed. Dočkáme se v roce 2018. 

smartprague-3.jpg

Spotřeba energie pod kontrolou 

Mnoho domácností by jistě uvítalo možnost průběžného přehledu o spotřebě energie, aby je při ročním vyúčtování nečekalo velké překvapení. Vrtbovský palác vlastněný hlavním městem se v roce 2018 stane pilotním domem osazeným novým digitálním měřicím systémem, který bude zajišťovat kompletní průběžný odečet všech energií, tedy vody, tepla, plynu i elektřiny. Veškeré odběry budou přístupné ve webovém rozhraní. Pilotní projekt by měl napomoci efektivnímu nakládání s energiemi a pomoci nájemníkům k lepšímu hospodaření. Takové digitální měření by mělo předejít i chybám v ručních odečtech a pomoci při řešení případných reklamací. 

smartprague-2.jpg

Elektromobilita 

Elektromobily jsou vozidla budoucnosti a ekologická doprava obecně je jedním z hlavních témat velkých měst, kde by měla významně přispět ke zlepšení stavu ovzduší. Takový krok učiní i Praha. Počítá totiž se zbudováním sítě dobíjecích stanic jak pro rychlé, tak středně dlouhé dobíjení. První najdeme u Karlínského náměstí. Další stanice budou rozmístěny dle logického klíče na parkovištích P+R a v ulicích Prahy. Do konce roku 2019 chce Praha umístit do ulic přibližně šedesát stanic. V dlouhodobé strategické vizi SmartPrague se počítá i s možností sdílení elektromobilů. 

loga-smartprague-2.jpg