Cesta k hrnku

Člověk si špiní ruce od hlíny už docela dlouho. Je tomu asi třicet tisíc let nazpátek, kdy objevil keramiku jakožto první umělou hmotu. Ten zázrak, kdy hlína pomocí ohně metamorfuje do křehké krásy i užitku, fascinoval tehdy a fascinuje i dnes.

V pátek přivítáme nové číslo Soffa věnované bohatství a s číslem 28, které jsme zasvětili fauně a flóře, se rozloučíme náladovým videem o práci hrnčířů. O alchymii hlíny, dřeva a ohně a o práci českých keramiků, kteří se věnují dřevovýpalu, se více dočtete v Soffa 28:


text: Soffa | video: Michal Zajaček, www.mbpictures.sk

lidé, uměníSoffavideo